Żwiry filtracyjne

Posiadamy w swojej ofercie piaski i żwiry filtracyjne. Złoża skąd pochodzą kruszywa oznaczają się szczególną jakością , ponieważ zawartość krzemionki waha się w granicach 92-98 % oraz cechuje je mała zawartość tlenku wapniowego (CaO) i magnezowego (MgO) jak również żelaza aktywnego i związków siarki. Piaski i Żwiry filtracyjne produkowane zgodnie z PN-91/B-06716 w następujących frakcjach:

 

  • piasek filtracyjny - 0,50 mm - 0,80 mm
  • piasek filtracyjny - 0,80 mm - 1,40 mm
  • piasek filtracyjny - 1,40 mm - 2,00 mm
  • żwir filtracyjny - 2,0 mm - 4,0 mm
  • żwir filtracyjny - 4,0 mm - 8,0 mm
  • żwir filtracyjny - 8,0 mm - 16,0 mm
  • żwir filtracyjny - 16,0 mm - 32,0 mm